Styret og medlemmer

Styret 2022/2023

Styret i dag består av unge og eldre. Vi tror dette er med på å forsikre om at alle korpsets stemmer blir hørt i styresakene, så langt som det går.


Styreleder

Ingolv Bø

Nestleder - materialforvalter og prosjektkoordinator

Henny

Sekretær

Christina

Kasserer

Thor Egil

Materialforvalter og utlodningsansvarlig

Nina

1. vara

Malene

2. vara

Marie


Medlemmer

Medlemmene i IMI har i dag et stort aldersspenn. Dette fungerer kjempefint, og vi ønsker alltid flere velkommen av alle aldre. Under finner du en liste over korpsets medlemmer per april 2022. Korpsets faste dirigent er Halvor Gaard

Kornett


Anette


Marianne


Stine


Bodil


Hagny


Anita


Hilde


Ingvild
Flygel-/althorn


Unni


Merethe

Marie


Adrian


Celine


Baritone/euph.


Per


Liv


Nina


Christina


Trombone


Ole Vegard

Malene

Thor Egil


Tuba


Øystein

Elizabeth


Ingolv


Rune


Slagverk


Henny


Krav om politiattest


Styret i Norges Musikkorps Forbund har vedtatt at alle medlemskorps skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.  


Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på

http://www.musikkorps.no/politiattest


Ved spørsmål er vi tilgjengelige på imibrass@gmail.com


Med vennlig hilsen

Styret i IMI Brass