Styret og medlemmer

Styret 2021

Styret i dag består av unge og eldre. Vi tror dette er med på å forsikre om at alle korpsets stemmer blir hørt i styresakene, så langt som det går.


Styreleder

Ingolv Bø

Nestleder - materialforvalter og prosjektkoordinator

Henny

Sekretær

Stine

Kasserer

Thor Egil

Materialforvalter og utlodningsansvarlig

Nina

IT-ansvarlig

Christina

2. vara

Marie


Medlemmer

Medlemmene i IMI har i dag et stort aldersspenn. Dette fungerer kjempefint, og vi ønsker alltid flere velkommen av alle aldre. Under finner du en liste over korpsets medlemmer per oktober 2021. Korpsets faste dirigent er Halvor Gaard

Kornett


Hagny

Solo

Anette

Solo

Marianne

Solo

Stine

Solo

Per Otto

Ess

Anita

Rep

Hilde

2nd

Bodil

2nd

Silje

3rd

Elise

3rd

Flygel-/althorn


Unni

Flygel

Merethe

Solo

Marie

1st

Adrian

2nd

Trombone


Ole Vegard

1. trb

Kari

2. trb

Thor Egil

Bass trb

Slagverk


Henny


Baritone/euph.


Per

Euph

Jakob

Euph

Nina

1. bari

Jan

1./2. bari

Christina

2. bari

Tuba


Øystein

Bb

Ingolv

Eb

Rune

Eb

Krav om politiattest


Styret i Norges Musikkorps Forbund har vedtatt at alle medlemskorps skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.  


Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på

http://www.musikkorps.no/politiattest


Ved spørsmål er vi tilgjengelige på imibrass@gmail.com


Med vennlig hilsen

Styret i IMI Brass