Styret og medlemmer

STYRET OG MEDLEMMER

Styret 2020

Styret i dag er i dag består av unge og eldre. Vi tror dette er med på å forsikre om at alle korpsets stemmer blir hørt i styresakene, så langt som det går.


Styreleder

Ingolv Bø

Nestleder - materialforvalter og prosjektkoordinator

Henny

Sekretær

Stine

Kasserer

Thor Egil

Materialforvalter og utlodningsansvarlig

Christina

1. vara og IT-ansvarlig

Hilde

2. vara

Marie


Medlemmer

Medlemmene i IMI har i dag et stort aldersspenn. Dette fungerer kjempefint. Under finner du en liste over korpsets medlemmer per august 2019. Korpsets faste dirigent er Halvor Gaard

Kornett


Hagny

Solo

Silje

Solo

Vilde

Solo

Per Otto

Ess

Stine

Rep

Hilde

2nd

Anette

3rd

Elise

3rd

Slagverk


Henny


Flygel-/althorn


Unni

Flygel

Merethe

Solo

Marie

1st

Anita

2nd

Trombone


Ole Vegard

1. trb

Thor Egil

2. trb

Baritone/euph.


Per

Euph

Jakob

Euph

Nina

1. bari

Jan

1./2. bari

Christina

2. bari

Tuba


Øystein

Bb

Ingolv

Eb

Rune

Eb

Krav om politiattest


Styret i Norges Musikkorps Forbund har vedtatt at alle medlemskorps skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.  


Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på

http://www.musikkorps.no/politiattest


Ved spørsmål er vi tilgjengelige på imibrass@gmail.com


Med vennlig hilsen

Styret i IMI Brass


  Kontakt oss: imibrass@gmail.com 

IMI Brass er en underavdeling av IMI-kirken

Copyright @ All Rights Reserved