Om oss

Litt om oss

 

Stavanger Indremisjonskorps ble stiftet i 1938. Ettersom tiden gikk følte vi det var nødvendig med et mer tidsriktig og kortere navn, og skiftet på 80-tallet til IMI Brass.

 

IMI Brass er ett av flere brassband i Stavanger-regionen. Vi er en underavdeling av IMI kirken på Tjensvoll og øver i lokalene i underetasjen i det lave bygget ved Rica Forum Hotell. Vi rekrutterer medlemmer fra hele distriktet. Selv om vi formelt har tilknytning til IMI Kirken, er mange av våre medlemmer enkeltvis aktive i andre menigheter, eller så har de ingen tilknytning i det hele tatt. Korpset har en målsetting om å forkynne med vår musikk samt å kunne tilby et engasjerende og inkluderende fellesskap. Vi jobber kontinuerlig med å oppnå høyere musikalsk nivå.

Klikk for større bilde

Som mange andre brassband i regionen er også vi opptatt av å være med i brassbandmiljøet. Vi deltar derfor på de store konkurransene. Siddis Brass og NM har vært fast på repertoaret de siste årene. Vi har ulike spilleoppdrag, og type musikk varierer fra Frelsesarmeens utvalg, til typisk underholdningspreget musikk. Høsten 2011 gikk vi igang med et spesialskrevet opplegg for oss, basert på funk-og diskolåter fra Earth, Wind and Fire fra 70-tallet. Senere har vi også bestilt arrangement av forskjellige sjangre til bruk på bl.a. Siddis og NM.

Noen av medlemmene har spilt i veldig mange år i IMI Brass, men vi er glade og takknemlige for at vi også har bra rekruttering. Med jevnt tilsig av yngre musikanter blir det satt krav til både medspillere og dirigent. Aldersspennet går fra 16 år og til de godt voksne. Dette gir et mangfoldig og inkluderende fellesskap, så ingen vil føle seg utenfor. Som andre korps er vi opptatt av at det skal være full bemanning på øvelsene, og forventer hjemmeøving. Fravær skal meldes fra om til dirigent/leder. Godkjent fravær er arbeidsrelaterte situasjoner og sykdom, evt. andre større begivenheter. Dugnad hører også med i årsplanen. Vi har tre faste utlodninger, og spiller på 2-4 gudstjenseter.

 

Øvelsene er tirsdager kl 19.00 – 21.45. Pause ca kl 20.30 med en kort andakt – etterfulgt av kaffe (og ofte kaker).

 

Dersom du vurderer å begynne i et amatørkorps/voksenkorps, skifte korps, eller du kommer ny til byen – stikk innom en øvelse for en helt uforpliktende samtale. Ring/sms gjerne leder eller dirigent på forhånd. Det kan tenkes at du vil bli spurt om å prøvespille slik at dirigenten kan plassere deg på riktig stemme.

Vi har, så langt det rekker, instrumenter og muter til leie dersom du ikke eier det selv.

Dagens uniform er sort vest som vi ankaffer. Nye musikanter betaler 300,- i vesten som depositum, og kan få tilbake 200,- av disse dersom en skulle ønske å slutte i korpset. Ellers er det medlemskontingent 2 ganger i året samt utlegg ifm turer og arrangement.

Styret i dag er i dag består av unge og eldre. Vi tror dette er med på å forsikre om at alle korpsets stemmer blir hørt i styresakene, så langt som det går.

Styret 2016/2017

 

 

Styret i Norges Musikkorps Forbund har vedtatt at alle medlemskorps skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. okober 2009.

 

I IMI Brass blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle medlemmer og frivillige som skal utføre oppgaver for korpset som innebærer et tillitseller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

 

Dette gjøres i samråd med:

Stine T. Frick

e-post: stinetf@gmail.com

telefon: 952 17 040

 

Eller hennes stedfortreder:

Per-Erik Petersen

e-post: pe.petersen@getmail.no

telefon: 458 66 751

 

 

Styreleder

Stine Tjørhom Frick

 

Kasserer

Thor Egil Slettebø

 

Styremedlem

Henny Slettebø

 

 

 

 

 

Sekretær + web

Veronica Eriksen

 

Styremedlem

Anne Saffer

 

1. vara

Elisabeth T. Amdal

 

2. vara

Marie Taksdal

Krav om politiattest

 

 

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Korpset har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

 

Med vennlig hilsen

Styret i IMI Brass

 

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på

http://www.musikkorps.no/politiattest

IMI Brass, eller Stavanger Indremisjonskorps (SIK, som navnet var frem til 1988), har hatt flere større jubileumsarrangement. Ved 30, 40 og 50 år ble det laget jubileumshefter. Disse har vi scannet og de gir et veldig godt innblikk i korpsets historie. Disse finner du PDF-linker til nederst på siden.

I 2008 hadde vi også et flott 70 års-jubileumsarrangement markert med konsert og fest. Denne gangen i IMI-Kirken. Dessverre ble det ikke laget noe festprogram.

Vi har lyst å trekke frem spesielt et medlem, nemlig æresmedlem Jakob Hodne. Jakob har spilt i SIK/IMI Brass i veldig mange år. Han fant imidlertid ut at han ville gå over i pensjonistenes rekker. Spilling har han imidlertid ikke lagt på hyllen, og sammen med bl.a. flere tidligere medlemmer fra IMI Brass spiller han nå i Blanke Messingen. I alle år bidro Jakob med blomster fra Hodne Gartneri, noe som forøvrig fortsatte da Gunnar Hodne overtok gartneriet. Om ikke Jakob spiller aktivt med IMI Brass, så er han fortsatt en viktig støttespiller.

I de aller fleste korps skiftes dirigentene fort ut. Vi har vært usedvanlig heldige. Som jubileumstidsskriftene viser har både Dagfin Løhre (33 år) og Thor Anundsen (17 år) dirigert i mange år og betydd fantastisk mye for korpset. Per-Erik Petersen er dagens dirigent. På samme måte som Thor Anundsen var også Per-Erik ordinært medlem før han ble spurt om å ta over. Han begynte å spille i 1992, og overtok som dirigent i 1998. Vi er veldig glade for at vi får ha en slik dyktig og entusiastisk dirigent.

 

Kontakt oss: 952 17 040 (styreleder)

458 66 751 (dirigent)

IMI Brass er en underavdeling av IMI-kirken

Copyright @ All Rights Reserved