Styret og medlemmer

STYRET OG MEDLEMMER

Styret 2019/2020

Styret i dag er i dag består av unge og eldre. Vi tror dette er med på å forsikre om at alle korpsets stemmer blir hørt i styresakene, så langt som det går.


Styreleder

Stine Tjørhom Frick

Nestleder og utlodningsansvarlig

Christina

Kasserer

Thor Egil

Materialforvalter og turkoordinator

Henny

Sekretær og IT-ansvarlig

Hilde

1. vara

Marie


Kornett


Flygel-/althorn


Baritone/euph.


Medlemmer

Medlemmene i IMI har i dag et stort aldersspenn. Dette fungerer kjempefint. Under finner du en liste over korpsets medlemmer per august 2019. Korpsets faste dirigent er Halvor Gaard

Unni

Prcp

Hagny

Solo

Silje

Solo

Stine

Rep

Marianne

2nd

Hilde

3rdMerethe

Solo

Marie

1st

Anita

2nd

Trombone


1. trb

Thor Egil

2. trb

Slagverk


Henny


Per

Euph

Nina

1. bari

Jan

1./2. bari

Christina

2. bari

Tuba


Øystein

Bb

Ingolv

Eb

Krav om politiattest


Styret i Norges Musikkorps Forbund har vedtatt at alle medlemskorps skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.  


Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på

http://www.musikkorps.no/politiattest


Ved spørsmål er vi tilgjengelige på imibrass@gmail.com


Med vennlig hilsen

Styret i IMI Brass


  Kontakt oss: imibrass@gmail.com 

IMI Brass er en underavdeling av IMI-kirken

Copyright @ All Rights Reserved