Styret og medlemmer

Styret 2018/2019

Styret i dag er i dag består av unge og eldre. Vi tror dette er med på å forsikre om at alle korpsets stemmer blir hørt i styresakene, så langt som det går.

 

Styreleder

Halvor

Sekretær og nestleder

Stine

Kasserer

Thor Egil

Materialforvalter og turkoordinator

Henny

Styremedlem og utlodningsansvarlig

Silje

1. vara

Marianne

2. vara

Marie

Medlemmer

Medlemmene i IMI har i dag et stort aldersspenn. Dette fungerer kjempefint. Under finner du en liste over korpsets medlemmer per oktober 2018. Korpsets faste dirigent er Linda Saglien Svensen

Kornett

 

Unni

Prcp

Hagny

Solo

Silje

Solo

Stine

Rep

Gjertrud

2nd

Hilde

3rd

 

 

Flygel-/althorn

 

Marie

Solo

Marianne

Flygel

Trombone

 

Siri

1. trb

Thor Egil

2. trb

Slagverk

 

 

 

Baritone/euph.

 

Halvor

Euph

Henny

1. bari

Jan

1./2. bari

Christina

2. bari

Tuba

 

Øystein

Bb

Krav om politiattest

 

Styret i Norges Musikkorps Forbund har vedtatt at alle medlemskorps skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. okober 2009.

 

I IMI Brass blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle medlemmer og frivillige som skal utføre oppgaver for korpset som innebærer et tillitseller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

 

Dette gjøres i samråd med:

Stine T. Frick

e-post: stinetf@gmail.com

telefon: 952 17 040

 

Representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Korpset har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

 

Med vennlig hilsen

Styret i IMI Brass

 

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på

http://www.musikkorps.no/politiattest

Kontakt oss: imibrass@gmail.com

IMI Brass er en underavdeling av IMI-kirken

Copyright @ All Rights Reserved