Styret og medlemmer

STYRET OG MEDLEMMER

Styret 2019/2020

Styret i dag er i dag består av unge og eldre. Vi tror dette er med på å forsikre om at alle korpsets stemmer blir hørt i styresakene, så langt som det går.


Styreleder

Halvor Gaard

Sekretær og nestleder

Stine

Kasserer

Thor Egil

Materialforvalter og turkoordinator

Henny

Styremedlem og utlodningsansvarlig

Christina

1. vara og IT-ansvarlig

Hilde

2. vara

Marie

Kornett


Trombone


Unni

Prcp

Hagny

Solo

Silje

Solo

Stine

Rep

Gjertrud

2nd

Hilde

3rdSiri

1. trb

Thor Egil

2. trb

Tuba


Flygel-/althorn


Marie

Solo

Marianne

Flygel

Øystein

Bb

Slagverk


Baritone/euph.


Halvor

Euph

Henny

1. bari

Jan

1./2. bari

Christina

2. bariMedlemmer

Medlemmene i IMI har i dag et stort aldersspenn. Dette fungerer kjempefint. Under finner du en liste over korpsets medlemmer per oktober 2018. Korpsets faste dirigent er Linda Saglien Svensen

Krav om politiattest


Styret i Norges Musikkorps Forbund har vedtatt at alle medlemskorps skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. okober 2009.


I IMI Brass blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle medlemmer og frivillige som skal utføre oppgaver for korpset som innebærer et tillitseller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.


Dette gjøres i samråd med:

Stine T. Frick

e-post: stinetf@gmail.com

telefon: 952 17 040


Representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Korpset har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.


Med vennlig hilsen

Styret i IMI Brass


Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på

http://www.musikkorps.no/politiattest

  Kontakt oss: imibrass@gmail.com 

IMI Brass er en underavdeling av IMI-kirken

Copyright @ All Rights Reserved